V.Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi

NOROMUSKULER 2021


 
DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ BİREYLERDE COVID-19 KORKU DÜZEYİ VE AŞI OLMA DURUMUNUN İNCELENMESİ
HALİL İBRAHİM ÇELİK 1 MUSTAFA SARI 1 DEMET ÖZTÜRK 1 AYNUR AYŞE KARADUMAN 1 AZİZE REDA TUNÇ 1

1- 1LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ, ANKARA.
 
Özet:

 

Amaç:

Yüksek enfeksiyon ve bulaşma oranı, nispeten yüksek morbidite ve mortalite oranı, pandeminin seyri hakkındaki belirsizlik ve sosyal medyada hastalık hakkındaki asılsız ve korkutucu gönderiler gibi faktörler, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili korku ve kaygıya neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Duchenne Musküler Distrofi (DMD)’li bireylerde, COVID-19 ile ilgili korku düzeyi değerlendirmek ve bu bireylerin aşı olma durumunu sorgulamaktı.

Yöntem:

COVID-19 pandemisi sürecinde bireylerin yaşadığı korku düzeyini ölçmek için Türkçe geçerlik ve güvenirliği 10 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde gösterilen ‘COVID-19 Korkusu Ölçeği’ kullanıldı. Ölçeğin toplam puanı, Türkiye popülasyonu ortalaması (18.48) ile ‘One Sample T test’ kullanılarak kıyaslandı.  Ayrıca, bireylerin aşı olma durumu ve eğer olmadıysa nedeni araştırmacılar tarafından oluşturulan 2 soruyla sorgulandı. Mevcut pandemi koşulları nedeniyle; veriler, çevrimiçi (Google Form) olarak ‘DMD Aileleri Derneği’ üzerinden ulaşılan, tanıları genetik test ile doğrulanmış ve 16 yaşın üzerindeki (araştırma tarihi itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından aşı hakkı tanınan yaş sınırı)  DMD’li bireylerden elde edildi.

Sonuç:

Çalışmaya dâhil edilen 44 DMD’li bireyin (yaş: 20.9±4.0 yıl) %7’si daha önceden COVID-19 enfeksiyonu geçirdiğini belirtti. ‘COVID-19 Korkusu Ölçeği’nin toplam puanı açısından, DMD’li bireylerin (18.84) genel Türkiye popülasyonuna benzer olduğu bulundu (p=0.79). Tamamına aşı hakkı tanınan bireylerin %68’inin aşı olduğu, aşı olmayanların (n=14) ise %86’sı ‘Sağlık durumumdan dolayı aşının tehlikeli olabileceğini düşünüyorum’, % 14’ü ise ‘Aşı hakkında duyduğum olumsuz bilgi ve haberlerden etkilendim’ cevabını verdiği görüldü.

Yorum: COVID-19 korku düzeyi açısından, DMD’li bireylerin toplumdaki diğer bireylerden farklı olmadığı, ancak DMD’li bireylerin kardiyopulmoner yetersizlikler nedeniyle yüksek risk grubunda olduğu göz önüne alındığında, aşı konusunda yapılacak bilgilendirmelerin bu grupta aşılanma oranının artırılmasında faydalı olabileceği düşünüldü.